Kapela Bétel

Worshipová kapela Spoločenstva Bétel

Najbližšie vystúpenie: 21. 12. 2018 – Vianočné stretko Hlohovec